Επικοινωνία
Ρούσβελτ 37 / Λάρισα / 2410530502 – 2410259555 / modaborsa@yahoo.com